ممنوعیت سکونت مهاجرین افغانی در ۱۴ استان ایران که از استان 

 

مازندران شروع میشه این ممنوعیت.البته این اولین بار اینگونه اقدامات 

 

نیست سالهای سال است که این قانون در سیستان و بلوچستان و .... 

 

استان دیگر در حال اجرا بود.  ۲ سال پیش هم در اهواز اینگونه اقدام شد

تاریخ : چهارشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1391 | نویسنده : ҈ پسر افغانی ҈ | | 1 نظر