آﻠﺖ أﻓﻬﺎﻣﻲ ﻓﻼ أﺣﺼﻲ ﺛﻨﺎ‬
                              ‫ﻻ ﺗﻜﻠﻔﻨﻲ ﻓﺈﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎ‬
 
‫إن ﺗﻜﻠﻒ أو ﺗﺼﻠﻒ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ‬
                                ‫آﻞ ﺷﻰء ﻗﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﻴﻖ‬
‫ 
ﺷﺮح ﺁن ﻳﺎرى آه او را ﻳﺎر ﻧﻴﺴﺖ‬
                                           ‫ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﻳﻚ رﮔﻢ هشیار ﻧﻴﺴﺖ‬
تاریخ : سه‌شنبه 20 تیر‌ماه سال 1391 | نویسنده : ҈ پسر افغانی ҈ | | 0 نظر