دنیای این روزای من  

هم قد تن پوشم شده  

 

اینقدر دور از تو که  

دنیا فراموشم شده  

 

دنیای این روزای من  

درگیر تنهایی شده   

 

تنها مدارا می کنیم  

دنیا عجب جایی شده!  

 

 هر شب تو رویای خودم  

اغوش تو تن میکنم  

 

اینده ی این خونه رو 

با شمع روشن میکنم 

 

در حسرت فردای خود 

تقویمم و پر میکنم  

 

هر روز این تنهایی رو  

فردا تصور میکنم  

  

هم سنگ روزهای من  

حتی شبم تاریک نیست 

 

اینجا بجز دوری تو  

به من نزدیک نیست

تاریخ : جمعه 6 مرداد‌ماه سال 1391 | نویسنده : ҈ پسر افغانی ҈ | | 1 نظر