چه خوب می شد اگر، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق  

 را باهوس و حقیقت رابا واقعیت و حلال را با حرام و دنیا رابا عقبی و  

 

رحمان را با شیطان

تاریخ : دوشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1391 | نویسنده : ҈ پسر افغانی ҈ | | 0 نظر